top of page

POD KŮŽÍ

 Výstava s názvem Pod kůží odhaluje vědomí, ale i podvědomí autorky Veroniky Tučkové. Ta prostřednictvím prezentace obrazů nechává nahlédnout návštěvníky výstavy do svého nitra, tedy doslova pod svou kůži. Zobrazuje přitom svá starší i novější díla, a ukazuje tím, jak s časem postupovala její tvůrčí cesta. Kromě abstrakcí, které jsou pro autorku charakteristické, je možné prohlédnout si také zcela nové obrazy s motivy květin a zvířat. Právě tuto nejnovější sérii ovlivnilo autorčino zaměření na práci se sny. 


Výstava je uvedena abstraktními obrazy s názvy Odvaha a Sebeúcta, Něha a Obraz v obraze, ve kterých Veronika Tučková pracuje s vertikálami a horizontálami. V obraze Davová psychóza se malířka vyrovnává se svým vnímáním vnitřního světa a jeho narážením na tvrdý vnější svět. Na něj navazuje obraz Labyrint. Ten hledá cesty k porovnání těchto světů. Sérii tematicky zakončuje obraz Doupátka, který se otevírá oběma světům a snaží se je citlivě propojovat. Namalován je v zemitých barvách, které pro Veroniku znamenají vyrovnanost a stabilitu.


Na abstraktní obrazy volně navazuje nová série obrazů s motivy florálními a živočišnými, které vznikaly na základě volné imaginace. Autorka v nich pracuje se sny, které jsou odrazovým můstkem pro její inspiraci. Prvotní obraz s názvem Červený neklid představuje tvůrčí pnutí, který má pro malířku pozitivní charakter.  Následují obrazy květin, pomocí kterých se Veronika vyrovnává s životem své umělecky založené babičky. Obrazy zvířat zase zrcadlí sám autorčin život, její emoce a úvahy. 
Závěrečná série obrazů představuje abstraktní tvorbu, při které Veronika Tučková využívá možnosti enkaustiky. Malířka se zde dotýká hned několika témat. Obraz Violoncello zobrazuje její kladný vztah k hudbě, obraz Červ a salát zase její vztah k existencialismu. 
Výstava je zakončena obrazem s názvem Pod kůží, který ukazuje hloubku autorčina života a souběžně tematicky propojuje obrazy celé výstavy.

Informace o Veronice Tučkové

 Veronika Tučková pochází z malířské rodiny. Její prababička Marie Krůtová byla naivní malířka a babička Jana Štanclová malířka. Autorka vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Během vysokoškolského studia se věnovala i výtvarnému umění, až její láska k němu nakonec zvítězila. Aby se zdokonalila, rozhodla se brát hodiny kresby a malby u akademického malíře Jirky Housky. Její spolupráce s malířem nadále trvá, přestože se její tvorba posunula od realismu k abstraktní tvorbě.

bottom of page